kotły
< sprzedaż

Kotły grzewcze c.o. typu OPAL

kotły węglowe
kotły węglowe
kotły węglowe

Automatycznie sterowany stalowy, wodny kocioł grzewczy typu OPAL o mocach 25, 35 i 55 kW, charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną (sprawność 85%) i czystością spalania węgla kamiennego sortymentu miałowych lub tzw. „eko-groszku”. Jedno załadowanie zasobnika paliwem wystarcza na kilkanaście do kilkudziesięciu godzin pracy kotła w zależności od zapotrzebowania na ciepło, temperatury zewnętrznej, wielkości i ocieplenia budynku oraz kaloryczności opału. Automatyka kotła umożliwia zmianę jego wydajności w sposób modulacyjny od mocy znamionowej do najniższych obciążeń. Kocioł prosty i wygodny w obsłudze charakteryzuje się cichą i bezawaryjną pracą, spełnia wymagania w zakresie bezpiecznej obsługi i ochrony środowiska. Kocioł wyposażony jest w mechaniczny podajnik paliwa o ruchu płynnym posuwisto-zwrotnym sterowny za pomocą regulatora mikroprocesorowego sterującego wydajnością kotła poprzez precyzyjne dawkowanie odpowiednich porcji paliwa w zależności od zapotrzebowania na energię cieplną przy równoczesnym usuwaniu pozostałości (popiołu) po spalonym paliwie.

Dane techniczne kotłów OPAL

L.p. Dane techniczne Jedn. Wielkość kotła
  OPAL 25 OPAL 35 OPAL 55
1 Znamionowa moc cieplna kW 25 36 55
2 Średnia moc cieplna kW 14 18 27,5
3 Minimalna moc cieplna kW 7 9 14
4 Wymagany ciąg kominowy Pa 25 25 28
5 Max temperatura wody w kotle °C 95
6 Max ciśnienie robocze Bar 2 2 2
7 Sprawność cieplna % 80,9
8 Powierzchnia grzewcza kotła m2 2,2 3,2 4,8
9 Pojemność wodna l 90 110 170
10 Wymiary Wysokość mm 1300 1300 1400
Szerokość mm 470 560 660
Długość mm 1700 1700 1800
11 Masa kotła kg 330 370 500
12 Paliwo podstawowe   Groszek, eko-groszek, miał węglowy
kotły eko plus
EKO PLUS
kotły eko plus-u
EKO PLUS-U
kotły eko maximus
EKO MAXIMUS
kotły eko maximus-u
EKO MAXIMUS-U
kotły max plus
MAX PLUS
kotły max plus-u
MAX PLUS-U
kotły maximus
MAXIMUS
kotły wamet
WAMET
kotły wamet
WAMET-3
kotły patsaw
PATSAW
kotły patsaw-10
PATSAW-10
kotły węglowe
kotły węglowe

EKO FIX U G i EKO FIX U MG

Kotły serii EKO FIX U są to kotły automatyczne, przeznaczone do spalania ekogroszku w wersji G oraz miału i ekogroszku w wersji MG. Kotły te zostały wyposażone oprócz palnika retortowego pracującego w trybie automatycznym, w drugie tradycyjne palenisko z rusztem wodnym. Kotły te opcjonalnie mogą zostać wyposażone w wewnętrzną wężownice schładzającą i pracować w układzie zamkniętym instalacji centralnego ogrzewania. Kotły serii EKO FIX U produkowane są w następujących wielkościach: 20kW; 25kW; 38kW; 50kW. Firma Polspaw udziela na wszystkie swoje produkty 5lat gwarancji.

FIX

Kotły serii FIX są to kotły tradycyjne z zasypem ręcznym przeznaczone do spalania węgla i drewna oraz mieszanek miału z węglem, miału z drewnem itd… Kotły te zostały wyposażone w tradycyjne palenisko z rusztem wodnym z dużą komorą zasypową. Drzwiczki w tych kotłach posiadają potrójną izolację co w znacznej mierze ogranicza utratę ciepła podczas eksploatacji. Proces spalania w kotłach serii FIX regulowany jest za pomocą elektronicznego sterownika obsługującego dwie pompy oraz dmuchawę. Kotły te opcjonalnie mogą zostać wyposażone w wewnętrzną wężownicę schładzającą i pracować w układzie zamkniętym instalacji centralnego ogrzewania. Kotły serii FIX produkowane są w następujących wielkościach: 14kW(1,5m2); 18kW(2,0m2); 25kW(2,6m2); 31kW(3,4m2); 40kW(4,2m2); 50kW(5,2m2). Firma Polspaw udziela na wszystkie swoje produkty 5lat gwarancji.

...