PATSAW

Charakterystyka

Całodobowe kotły wodne PATSAW przeznaczone są do wodnych instalacji c.o. systemu otwartego. Przy prawidłowym doborze kotła do wielkości ogrzewanej powierzchni, kocioł PATSAW może pracować w systemie 24 godzinnym bezobsłu- gowo. W związku z zastosowaniem unowocześnionego systemu napo- wietrzania osiągnięto wysoką sprawność ponad 83% mocy znamionowej.
Do stabilizacji pracy kotła wykorzystywany jest regulator mikroprocesorowy umożliwiający bezpośrednie sterowanie pompą obiegową wody i nadmuchem.
Wszystkie kotły PATSAW posiadają atesty emisyjne wykonany przez ICHPW w Zabrzu.
Moce kotłów

W produkcji są kotły o mocach: 20kW, 30kW, 40kW, 50kW.

Paliwo podstawowe

Paliwem podstawowym dla kotłów PATSAW jest węgiel kamienny sortymentu miał.


Paliwo zastępcze
Paliwem zastępczym dla kotłów PATSAW jest:
1. węgiel kamienny sortymentów od 0 do 120 mm
2. mieszanka paliw: miał i węgiel

UWAGA !!!
Używanie opału zastępczego zmienia (zmniejsza lub zwiększa) sprawność kotła, koszty ogrzewania oraz zmniejsza żywotność kotła.


Rozpalanie w kotle PATSAW

Pierwszym etapem jest oczyszczenie kotła z popiołu znajdującego się w komorze spalania i komorze popielnikowej oraz z sadzy znajdującej się na poziomym płaszczu wodnym. Następnie należy szczelnie zamknąć drzwiczki popielnikowe i popielnikowo - rozruchowe. Kolejnym etapem jest zasypanie komory spalania miałem o wilgotności około 10% do dolnej granicy drzwiczek zasypowych. Powierzchnię miału w kotle należy wyrównać. Kolejnym etapem jest przygotowanie sterownika poprzez ustawienie odpowienich parametrów pracy nadmuchu i pompy (ustawienia te można dokonać raz na pewien okres czasu w którym występuje podobna temperatura powietrza na zewnątrz). Po tych czynnościach należy na powierzchnię miału ułożyć warstwę rozpałki np. papier i drewno, poczym należy je rozpalić. Przez kilka początkowych minut należy śledzić proces rozpalania drewna przy otwartych drzwiczkach zasypowych bez włączania sterownika. Po zapaleniu się kawałków drzewa należy włączyć sterownik a następnie zamknąć drzwiczki zasypowe.

Uwaga !!!
Przed włączeniem sterownika należy przesunąć się w bok, tak aby nie znajdować się na wprost otwartych drzwiczek zasypowych.


Specyfikacja