EKO PLUS

Charakterystyka

Automatyczne kotły c.o. EKO - PLUS opalane węglem, są kotłami ekologicznymi dającymi dwukrotnie tańsze źródło ciepła w stosunku do gazu i oleju, a trzykrotnie tańsze od prądu. Charakterystyczną cechą kotłów jest małe, ale bardzo sprawne automatyczne palenisko bezrusztowe, które spala dokładnie taką porcję węgla jaka jest potrzebna do otrzymania nastawionej przez użytkownika temperatury na sterowniku elektronicznym, krążącej w obiegu grzejnym wody. Spalanie w tym kotle jest praktycznie bezdymne, a sprawność tych kotłów wynosi do 88%. Tym samym jest zbliżone do kotłów gazowych. Spalanie odbywa się w sposób ciągły w całym sezonie grzewczym, a oszczędność węgla wynosi do 40% w stosunku do zwykłych kotłów. Emisja pyłów i szkodliwych składników spalin jest kilkakrotnie mniejsza w stosunku do dopuszczalnej, co pozwala zakwalifikować wyrób do urządzeń spełniających wszelkie wymogi ekologii. Kocioł może być przeznaczony również do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Moce kotłów

W produkcji są kotły o mocach: 15kW, 20kW, 25kW, 38kW, 50kW, 75kW, 100kW, 150kW, 200kW, 250kW, 300kW.

Paliwo podstawowe

Węgiel kamienny sortymentu groszek - (granulacja 5 - 25 mm), wilgotność 10%, zawartość popiołu 9%, zawartość części lotnych powyżej 25%, wartość opałowa 26 MJ/kg. Paliwo to występuje pod nazwą handlową: eko - groszek.

Paliwo zastępcze

Paliwem zastępczym musi być węgiel kamienny sortymentu groszek II - (granulacja 8 - 20 mm) - takie same parametry granulacji występowały przy paliwie podstawowym, jest to bardzo ważne ze względu na wielkość grudek węgla które muszą przedostać się do komory paleniskowej, również identyczne porametry dotyczą wilgotność węgla, która musi być na poziomie około 10%, natomiast pozostałe parametry tj.: zawartość części lotnych i wartość opałowa mogą być inne (mniejsze lub większe) od zalecanych.

UWAGA !!!
Używanie opału zastępczego zmienia (zmniejsza lub zwiększa) sprawność kotła, koszty ogrzewania oraz zmniejsza żywotność kotła.


Specyfikacja