WAMET-3

Charakterystyka

Niskotemperaturowe kotły wodne dolnego spalania typu WAMET - 3 wykonane są z blachy stalowej - kotłowej. Przeznaczone do pracy w instalacjach c.o. systemu otwarte­go. Kocioł przystosowany jest do opalania węgla kamiennego o granulacji od 25 do 50 mm. Jako paliwo zastępcze można stosować różne mieszanki węgla i miału. Nowoczesna konstrukcja z zastosowaniem dolnego spalania zapewnia bardzo wysoką sprawność energetyczną do 83% oraz niskie zużycie opału, a także długoletnią i niezawodną pracę kotła. Kocioł może być wyposażony w miarkownik ciągu, dlatego można w nim utrzymać zadaną temperaturę.
Moce kotłów

W produkcji są kotły o mocach: 13kW, 16,5kW, 22kW, 26kW, 31kW, 41kW, 52kW.

Paliwo podstawowe

Paliwem podstawowym dla kotłów WAMET 3 jest węgiel kamienny 31 i 32 sortyment O I (orzech I) oraz O II (orzech II) wg PN-82/G-97003, czyli węgielo granulacji odpowiednio 40 - 80 mm oraz 25 - 50 mm.

Paliwo zastępcze

Jako paliwo zastępcze przewiduje się mieszankę w stosunku 75% węgla 31 lub 32 sortymentu O (orzech) o granulacji 25 - 80 mm oraz 25% węgla 31 i 32 sortymentu M (miał) o granulacji 0 - 20 mm.

UWAGA !!!
Przy stosowaniu paliwa o niższej kaloryczności należy się liczyć z obniże­niem wydajności kotła i jego sprawności cieplnej w przybliżeniu proporcjonalnie do zmiany wartości opałowej węgla.


Specyfikacja