EKO PLUS-U

Charakterystyka

Automatyczne kotły c.o. EKO - PLUS U są to kotły działające na tej samej zasadzie co kotły EKO - PLUS. Różnią się jednak konstrukcją wymiennika oraz tym, że posiadają dodatkowe palenisko umieszczone nad paleniskiem retortowym, w którym proces spalania może być regulowany miarkownikiem ciągu co umożliwia pracę kotła w sytuacjach awaryjnych. Pozwala ono również na okresowe spalanie innych paliw.
Moce kotłów
W produkcji są kotły o mocach: 25kW, 38kW i 50kW.

Paliwo podstawowe

Paliwem podstawowym jest węgiel kamienny sortymentu groszek II - (granulacja 5 - 25 mm), wilgotność 10%, zawartość popiołu 9%, zawartość części lotnych powyżej 25%, wartość opałowa 26 MJ/kg. Paliwo to występuje pod nazwą handlową: eko - groszek.

Paliwo zastępcze

W kotłach Eko - Plus U można palić na dwa sposoby:
1. przy użyciu podajnika paliwa
2. tradycyjnie - bez użycia podajnika
W pierwszym przypadku paliwem zastępczym musi być węgiel kamienny sortymentu groszek II - (granulacja 8 - 20 mm) - takie same parametry granulacji występowały przy paliwie podstawowym, jest to bardzo ważne ze względu na wielkość grudek węgla które muszą przedostać się do komory paleniskowej, również identyczne parametry dotyczą wilgotność węgla, która musi być na poziomie około 10%, natomiast pozostałe parametry tj.: zawartość części lotnych i wartość opałowa mogą być inne (mniejsze lub większe) od zalecanych.
W drugim przypadku paliwem zastępczym może być:
1. węgiel kamienny sortymentów powyżej 20mm np. orzech, gruby, kostka
2. węgiel kamienny sortymentów poniżej 20mm np. miał

UWAGA !!!
Używanie opału zastępczego zmienia (zmniejsza lub zwiększa) sprawność kotła, koszty ogrzewania oraz zmniejsza żywotność kotła.


Specyfikacja